Onze huisregels

1. In Casablanca Muziek dient u tenminste 18 jaar te zijn en u dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

2. Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Bijvoorbeeld: geen sportkleding; geen kapotte kleding; geen onzedelijke kleding; geen petjes; geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

3. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten opzichte van andere gasten die aanwezig zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst en leeftijd.

4. Wij behouden ons het recht voor groepen groter dan 4 personen te weigeren.

5. Vanaf 1 juli 2008 geldt in Casablanca Muziek een algemeen rookverbod volgens de op die dag ingaande nieuwe wetgeving. Overtredingen op het rookverbod resulteren in een sanctie. Tevens worden eventuele proces-verbaal kosten verhaald op de overtreder.

6. Het is ten strengste verboden in Casablanca Muziek drugs, in de ruimste zin des woord, in bezit te hebben, te gebruiken EN /OF te verhandelen. Er zal hierop worden gecontroleerd. Bij constatering van overtreding van dit verbod zal per direct een LOKAALVERBOD gelden. Bij constatering van handel zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

7. Het is ten strengste verboden wapens, in de ruimste zin des woord, in Casablanca Muziek in bezit te hebben.

8. Bij calamiteiten dient u TE ALLEN TIJDE de instructies van het personeel op te volgen.

9. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel en/of vermissen/beschadiging van goederen.

10. Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.

11. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna- bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

De directie van Casablanca Muziek

ingang casablanca